1 % podatku 1 % podatku

Jedną z Organizacji Pożytku Publicznego jest Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą (PTWM) w Rabce.

Aby przekazać 1% podatku za rok 2016, należy w zeznaniu podatkowym podać:
Numer KRS:
0000064892
Koniecznie wpisz:  Łukasz Głowacki
w rubryce: "INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE", cel szczegółowy 1%" wypełnianego PIT-u.

Podaruj 1% dla Łukasza Głowackiego

Kto i jak wypełnia PIT Kto i jak wypełnia PIT

PIT 28 - Jest to deklaracja z tytułu przychodów opodatkowanych na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego. Dotyczy on zatem: - prowadzących indywidualnie pozarolniczą działalność gospodarczą, - prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, - osiągających przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.
Deklarację PIT-28 składa się wcześniej niż pozostałe PITy roczne – do 31 stycznia 2017 r.
PIT 36 - Nie tylko przedsiębiorcy, ale i płacący podatek od najmu mogą przekazać 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego.
PIT 36L - W rozliczeniu za 2008 rok po raz pierwszy możliwość odpisania 1% podatku będą mieli podatnicy podatku liniowego.
PIT 37 - W przypadku wspólnego rozliczenia małżonków 1% podatku liczony jest od łącznego podatku męża i żony.
PIT 38 - Podatnicy uzyskujący dochody kapitałowe, w tym z giełdy, przekażą 1% podatku tylko wtedy, gdy w zeznaniu wykażą dochód.
PIT 39 - Przeznaczony jest dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r.

Dodatkowo: Podatnik przekazujący 1% podatku ma prawo wyrazić zgodę na podanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko oraz adres) organizacji pożytku publicznego; informacje te przekazuje urząd skarbowy; zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (poz. 308 – PIT-36, poz. 108 – PIT-36L, poz. 127 – PIT-37, poz. 61 – PIT-38, poz. 54 – PIT-39

Gdzie można zweryfikować, że Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą jest Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)?
Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą w Rabce wpisane jest do bazy portalu organizacji pozarządowych: www.ngo.pl.

Emeryt, rencista Emeryt, rencista

Emeryt lub rencista chcący przekazać 1% podatku musi do 30.04.2017 r. złożyć w Urzędzie Skarbowym zeznanie podatkowe na druku PIT-37, w którym wykazuje dochody z renty lub emerytury zgodnie z przesłanym z ZUS PIT 40A/11A oraz wypełnić część H druku, co oznacza złożenie wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP).

Formularza PIT, jak rozliczyć 1 % podatku Formularze PIT, jak rozliczyć 1% podatku


PIT 28 - 2017 r.
PIT28 - 2015 r.

PIT 36 - 2017 r.
PIT36 - 2015 r.

PIT 36L - 2017 r.
PIT36L - 2015 r.

PIT 37 - 2017 r.
PIT37 - 2015 r.

PIT 38 - 2017 r.
PIT38 - 2015 r.

PIT 39 - 2017 r.
PIT39 - 2015 r.

Wzór części dotyczącej przekazania 1% podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego.
wstecz
Podaruj 1% podatku. Łukasz Głowacki - syriusz.tkdami.net